Send nytt passord

For lokallagsledere

Ledere av et lokallag kan lett sende ut meldinger til medlemmer via e-post, SMS eller brev. Man kan lett måle hvor effektive vervekampanjer er, se statistikk, kalle inn til møter, legge ut dokumenter, søke om prosjektmidler og mer.

Arranger møter

Gjør det lett å ha møter! Opprett et møte ved å velge sted og dato, og velg hvilke enkeltpersoner eller organer som skal kalles inn til møtet. Du kan sette på "masing" slik at systemet ber alle som er invitert til møtet om å svare på om de kommer eller ikke, og du ser da raskt hvor mange som kommer, reisekostnad, hvor mange som skal overnatte og så videre. Last opp dokumenter, så er de tilgjengelig for de som er invitert til møtet.

Om HyperSys

HyperSys er et web-basert system laget for å gjøre livet til medlemmer, lokallagsledere og sentrale tillitsvalgte enklere og mer effektivt. HyperSys introduserer selvbetjening for alle og frigjør tillitsvalgtes tid for å kunne lage mer aktivitet.

Styr medlemskapet selv

Medlemmer kan nå lett få oversikt over sitt eget medlemskap og kan oppdatere all informasjon som er lagret. Du kan selv bytte lokallag, melde deg ut eller fornye medlemskapet for en ny periode. Du får et bredt valg av betalingsmetoder, og alle innbetalinger blir registrert automatisk. Du kan også styre hvilke områder du er interessert og ikke interessert i (og får nyhetsbrev basert på dette).

Meld deg på kurs og konferanser

Du kan bli invitert til arrangementer eller melde deg på åpne kurs og konferanser. Er du allergisk eller har andre særskilte behov, følger dette med profilen din - så slipper du å skrive det inn hver eneste gang du skal på et møte hvor det serveres mat eller et arrangement.

laster